Nieuw!! Hooymans Telecom – Expert Velddriel<br />Bekijk hier onze nieuwste folder…
Nieuw!! Hooymans Telecom – Expert Velddriel
Bekijk hier onze nieuwste folder…
Sim Only
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 0.00 € 0.00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 0.00 € 0.00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 0.00 € 0.00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 0.00 € 0.00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 0.00 € 0.00 Info & Bestel
iPhone 13 128GB
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 12,50 € 816,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 15,00 € 816,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 15,00 € 816,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 17,50 € 816,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 816,00 Info & Bestel
iPhone 13 Pro 128GB
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 12,50 € 1.056,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 15,00 € 1.056,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 15,00 € 1.056,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 17,50 € 1.056,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 1.056,00 Info & Bestel
iPhone 12 64Gb
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 15,00 € 720,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 18,00 € 720,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 17,50 € 720,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 20,50 € 720,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 720,00 Info & Bestel
Samsung Galaxy S21
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 15,00 € 696,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 18,00 € 696,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 17,50 € 696,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 20,50 € 696,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 696,00 Info & Bestel
Samsung Galaxy A32
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 15,00 € 240,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 18,00 € 240,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 17,50 € 240,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 20,50 € 240,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 240,00 Info & Bestel
iPhone 11 64Gb
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 15,00 € 528,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 18,00 € 528,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 17,50 € 528,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 20,50 € 528,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 528,00 Info & Bestel
iPhone 13 Pro Max
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 12,50 € 1.152,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 15,00 € 1.152,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 15,00 € 1.152,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 17,50 € 1.152,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 1.152,00 Info & Bestel
iPhone 12 mini
64GB
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 15,00 € 624,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 18,00 € 624,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 17,50 € 624,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 20,50 € 624,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 624,00 Info & Bestel
Galaxy S21 Plus
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 15,00 € 864,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 18,00 € 864,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 17,50 € 864,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 20,50 € 864,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 864,00 Info & Bestel
iPhone SE 64GB
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 15,00 € 432,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 18,00 € 432,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 17,50 € 432,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 20,50 € 432,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 432,00 Info & Bestel
iPhone 12 Pro
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 15,00 € 936,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 18,00 € 936,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 17,50 € 936,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 20,50 € 936,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 936,00 Info & Bestel
Samsung Galaxy A52s 5G
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 15,00 € 336,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 18,00 € 336,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 17,50 € 336,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 20,50 € 336,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 336,00 Info & Bestel
Samsung Xcover 5
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 15,00 € 312,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 18,00 € 312,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 17,50 € 312,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 20,50 € 312,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 312,00 Info & Bestel
iPhone 13 mini
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 15,00 € 744,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 18,00 € 744,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 17,50 € 744,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 20,50 € 744,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 744,00 Info & Bestel
Galaxy S21 Ultra
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 15,00 € 1.080,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 18,00 € 1.080,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 17,50 € 1.080,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 20,50 € 1.080,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 1.080,00 Info & Bestel
Samsung Galaxy A72
Abonnement P / mnd Toestel Express Bestelling
120 min. +
7 GB
€ 15,00 € 408,00 Info & Bestel
120 min. +
12 GB
€ 18,00 € 408,00 Info & Bestel
Onb. min. +
7 GB
€ 17,50 € 408,00 Info & Bestel
Onb. min. +
12 GB
€ 20,50 € 408,00 Info & Bestel
Onb. min. +
Onb Mb
€ 25,00 € 408,00 Info & Bestel