Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Hooymans Car Hifi B.V., met jou sluiten. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@hooymans.nl. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten en diensten
Wij verkopen audio, video en telefonie producten.

Artikel 2 - Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. Je betaalt via onze online betaalservice, Multisafepay verzorgt deze betaalservice.De eventuele verzendkosten en eventuele betaalkosten komen voor jouw rekening.

Artikel 3 - Leveringen
Wij leveren je product af op het adres dat je bij de bestelling hebt opgegeven. Je kunt je adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Wij doen ons best om je bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij je hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat je de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van je bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kun je ons verzoeken om (a) het bedrag dat je voor het product betaald hebt, meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 4 - Retour
Je mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat je het hebt ontvangen, terugsturen, mits in goede staat en in de originele verpakking. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar info@hooymans.nl. Nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet je het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, zullen wij vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. De kosten voor de retourzending komen voor jouw rekening. Tijdens de termijn die je hebt om te bedenken of je het product wilt behouden, moet je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of je het product wilt houden.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Je recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Jouw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 7 - Klachtenregeling
Als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur je klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@hooymans.nl. Wij zullen je klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen zeven dagen nadat we jouw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvang je binnen vijf dagen een bevestiging van je klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 8 - Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met jou sluiten, is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te ‘s-Hertogenbosch bevoegd.